Turebergshusets renovering

April 2021 - 300 ton byggställning på plats

Det händer mycket i Turebergshusets renovering! Alldeles snart kommer återuppbyggnadsfasen att starta. En stor del av det praktiska arbetet nu kretsar kring byggnadsställningarna, taket, att få alla våningar stomrena, och att komma till återuppbyggnadsfasen!

Högst upp på taket

Gamla ventilationen monteras ned, vilket var stora påbyggnader på taket. Även telekommasterna flyttas. Hela taket kommer att bytas ut, men först måste den bärande takkonstruktionen förstärkas. Detta görs både ”uppifrån” taket, och ”nedifrån” fläktrumsvåningen, våningen direkt under taket. Takgenomföringar stängs igen.

 

300 ton byggställning

 

Nu är byggställningarna uppe runt hela huset! De sattes upp i rekordfart på 38 arbetsdagar, Hela 300 ton material har använts i form av Layher systemställning. Det krävdes 2500 förankringar för att få den på plats! Vinterväven fungerar som väderskydd. Kederduken, de ”helvita” partierna, fungerar som extra starkt väderskydd när det är blåsigt.

Nu är även bygghissarna på södra sidan på plats, så totalt finns nu fyra bygghissar. De används flitigt till att både ta ut gammalt material till avfall och återvinning, samt att ta in nytt material till återuppbyggnaden.

Ny effektiv isolering

Ny isolering har börjat att sättas upp på våningarna högst upp i huset. Det är så kallad PIR-isolering som är mycket effektiv. Isoleringen är en bidragande del till att Turebergshuset kommer att få en mycket mindre energiförbrukning efter renoveringen, endast en tredjedel av den gamla förbrukningen.

 

Stomrent från våning fyra och uppåt

Från våning fyra och uppåt, är det nu ”stomrent” dvs. allt ”löst” är rivet och borta. På våningarna längst ner pågår fortfarande lättrivningen, dvs. borttagning av installationer som el och ventilation, samt innerväggar, innergolv mm.

 

Kommunfullmäktigesalen blir ny matsal

Kommunfullmäktigesalen är nu helt stomren, och balkarna ska brandskyddsmålas.

Det är den vita färgen, som skyddar balkarna vid ev brand. Efter renoveringen kommer kommunfullmäktigesalen att ligga på entréplan, och den gamla salen kommer att bli personalmatsal.