APRIL 2022- Förbesiktning

Arbetet fortlöper enligt tidsplan i projektet

  • Våning 13 tom 8 är förbesiktade och klara, endast mindre justeringar återstår. Dessa våningar är fysiskt låsta för inträde för att undvika skador.
  • Den nya, fina utbyggnaden är tät, den gamla ytterväggen är riven och det är öppet mot utbyggnaden i entréplan samt balkong.
  • Det pågår arbeten med entréplanet, biblioteksvåningarna (1 och 2), de bägge konferensvåningarna samt Makerzone.