Turebergshusets renovering augusti 2021

Turebergshusets renovering augusti 2021

Arbetet pågår för fullt i Turebergshuset efter en välförtjänt semester! 🚧

Under hösten kommer vi att få följa arbetet in i en ny spännande fas, nu när nästan all rivning är klar och fokus ligger på återuppbyggnad! Vad sägs om takarbeten som slutförs, installation av destinationsstyrda hissar, ny fasad och isolering kommer på plats, stommen för utbyggnad ska påbörjas, och solceller ska installeras på taket? Följ arbetet och alla duktiga personer som jobbar hårt med att bygga upp och färdigställa vårt fina kommunhus! 🚧🔨

Vad händer under hösten 2021:

  • Ny fasad samt ny isolering i fasaduppbyggnaden
  • Takarbeten slutförs
  • Undercentral färdigställs
  • Solceller installeras på taket
  • Byggställningar tas ner på södra sidan
  • Destinationsstyrda hissar installeras
  • Stomme för utbyggnad
  • Samtliga inköp ska slutföras
  • Och mycket mer

Du hittar den övergripande tidplanen här.