Turebergshusets renovering december 2021

Nu startar utbyggnaden av Turebergshuset

 

Nu startar utbyggnaden av Sollentunas kommunhus, Turebergshuset. Utbyggnaden ska möjliggöra för mer publika funktioner i husets entréplan och för en mer levande miljö på torget. Syftet är att fler funktioner ska inrymmas där. Bland annat ska fullmäktigesalen flyttas ner från plan 13 till entréplan. Dessutom ska huvudbiblioteket, som idag ligger vid Aniariaplatsen, flytta in och inrymmas i entréplan samt våning 1 och 2.

Utbyggnad i trä och glas

Utbyggnaden är i två våningar och går längs hela den södra fasaden. Utbyggnaden har dock bara ett våningsplan d.v.s. den har dubbel takhöjd. Planlösningsmässigt är den viktig för att ge mer ytor till entréfunktionerna, då detta även kommer att bli bibliotekets entré. I utbyggnaden ryms även en större trappa med sittgradänger, som leder till bibliotekets ytor på plan 1.

Väggarna av glas gör att utbyggnaden öppnar sig mot torget och tanken är att det ska bidra till att ge torget mer liv. Samtidigt ska huset bli mer välkomnande. 

Stomme för utbyggnaden och trappan är i trä, och kommer alltså att vara synlig både inifrån och utifrån. Att välja trä som byggnadsmaterial är ett arkitektoniskt och ett hållbarhetsmässigt val. Arkitektoniskt vill man tillföra ett levande och varmare material till en byggnad som har mycket stål och betong, och med glaset en öppenhet till en tidigare sluten byggnad. Att välja trä som konstruktionsmaterial har på senare år blivit vanligare för fastighetsägare utifrån ett miljöperspektiv.


Thomas Ardenfors (M) ordförande i SKAB, Moa Rasmusson (L) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Henrik Thunes (M) kommunstyrelsens ordförande, inviger utbyggnaden av Turebergshuset. Fotograf: Jenny Lagerqvist.

För att möjliggöra starten av utbyggnaden har byggställning, täckväv och bygghissar tagits ner på södra sidan, som vätter mot Turebergs torg. Resterande sidor är fortfarande täckta, men kommer att täckas av under första kvartalet 2022.

Projektet håller tidplanen och vid årsskiftet 2022/2023 är hela renoveringen klar, och hyresgästerna kan flytta in. Välkommen att följa med på resan dit!