Januari 2021 - förberedande markarbeten

Januari 2021 - förberedande markarbeten

Strålande vackert väder i Sollentuna! 🌞 Och solen lyser på Sollentunas eget kommunhus där det är full fart. Förberedande markarbeten, undersökningar samt provmontage för ombyggnationen pågår. På plats är två grävmaskiner och en ångmaskin, där ångan används för att värma upp marken för själva markarbetet. 


Invändigt går det förberedande arbetet vidare och lättrivningen är klar på de fyra översta våningsplanen, våning 11-14. Det är ett tungt jobb, men arbetet ligger i fas med den upprättade tidplanen.