Turebergshusets renovering

Maj 2021 - 1624 fönster ska bytas ut

1624 fönster ska bytas ut! Nya fönster med bättre isolervärde minskar behov av att både värma och kyla, och är en av de bidragande faktorerna till att Turebergshuset kommer att bli mycket mer energieffektivt efter renoveringen. Detta arbete pågår nu på våning 13, då flera av dessa fönster var rötskadade.

Även ny modern fasadisolering och isolering i tak förbättrar klimatskalet avsevärt och gör byggnaden både tätare och energiförlusterna mindre. Även detta arbete pågår på nu på våning 13.

 

 

Nu har återuppbyggnadsfasen startat på våning 11! En helt ny fas i projektet som markerar att nu ”vänder det”. Från att vara fokuserade på att ta bort allt gammalt material, så är vi nu i startfasen för att även börja att bygga upp det nya. Utsättare markerar på golvet var de nya innerväggarna ska vara, och sedan kommer reglar och gipsväggarna upp!