Mars 2021 - rivningsrobot och byggställningar

Mars 2021 - rivningsrobot och byggställningar

INVÄNDIGT - tungrivning med rivningsrobot

På entréplanet och våning 1, pågår tungrivning av betong för att bl a möjliggöra nya hissingångar och trappa mellan våningsplanen. Det är, som man kan höra på namnet, ett tungt jobb som kräver bra maskiner. Här används en ”rivnings-robot” kallad Brokken, som gör en stor del av det tunga jobbet. Den har en stor rivningskraft, som möjliggör ett effektivt arbete trots att den är så pass liten som den är. Den manövreras via fjärrstyrning, vilket gör att operatören är skyddad från vibrationer och farliga områden. 


Brokken utför det tunga jobbet med att öppna upp för en trappa mellan entréplan och våning 1. 

Lättrivningen är klar på plan 13-7. Den är nu i full fart på resterande plan, dvs alla innerväggar, innertak, mattor, och installationer tas bort. Nu finns ingenting kvar av den "gamla kontors-känslan", då det är omöjligt att se vad som varit där innan. 

Även fläktrummet, där det fanns många och stora installationer, är nu så gott som stomrent, dvs. allt är borttaget förutom de bärande väggarna.  

 

UTVÄNDIGT – byggställning och platskontor i bodarna

Nu är byggbodarna på plats. Totalt 26 byggbodar, i två våningar. De är placerade på den södra delen av torget. Bodarna fungerar nu som platskontor för alla som arbetar med renoveringen, och innehåller kontor, matplats, omklädningsrum, WC mm. 


Lars-Johan Eklund från COBAB visar det nya platskontoret.

Nu är snart byggställningarna monterade runt Turebergshusets samtliga väggar. Dessa kommer täcka hela huset, och kommer inom kort även att täckas med vit Kederduk, en slags skydds-väv, som skyddar byggarbetarna från väder och vind, och hjälper till att dämpa ev. damspridning från renoveringen.


Turebergshusets norra sida, som nu har byggställningar monterade över hela fasaden. Bygghissarna täcks av skyddsduk, sedan tidigare.