Turebergshusets renovering november 2021

Turebergshusets renovering november 2021

Bild: Ida Andersson SKAB, Jonas Franzén Byggprojektledare SKAB, Thomas Ardenfors Styrelseordförande SKAB, Lars-Johan Eklund COBAB Sverige AB på Turebergshusets tak med de nya solcellerna. 

Solcellerna är nu på plats på Turebergshusets tak

Solcellerna är nu på plats! De täcker en stor del av taket, främst på den västra delen, totalt cirka 250 kvadratmeter stort. Solcellsanläggningen består av 149 paneler som tillsammans kan alstra upp till 59 kW eleffekt. Man beräknar att den kommer årligen att alstra 48000 kWh med elström, vilket motsvara ungefär 25 procent av Turebergshusets elbehov.

Installationen har skett i direkt anslutning till att taket blev klart. Sollentuna Energi och Miljö, SEOM, är totalentreprenör via sitt dotterbolag Sollentuna elhandel AB, som i sin tur har kontrakterat Sollentunaföretaget Svea Solar för installationen av anläggningen. 

Fasaden kan nu ses från södra sidan

 

Turebergshusets gamla fasad var uttjänat efter att ha fungerat som byggnadens sköld mot väder och vint i 45 år. Nu "faller slöjan" när byggställningar och täckväv monteras ned på södra sidan (mot Turebergs torg). En mycket viktig aspekt för den nya fasaden har varit att hitta en lack som har en lång hållbarhet. Det är extra viktigt eftersom att Turebergshuset har stora ytor och är ett högt hus, och därmed svårt och kostsamt att underhålla i täta intervall. Även att hitta ett montage av fasaden som ger samma arkitektoniska utseende som den ursprungliga, utan att göra avkall på moderna krav och funktioner, har varit viktigt. Och nu kan Sollentunaborna se resultatet!

Resten av huset kommer att täckas av under våren 2022, och vid årsskiftet 2022/2023 är hela renoveringen klar och hyresgästerna kan flytta in. Välkommen att följa med på resan dit!