Turebergshusets renovering oktober 2021

Turebergshusets renovering oktober 2021

Ny fasad och solceller för ett hållbart kommunhus

Fasadbytet är ett av de stora arbetsmomenten med att totalrenovera Turebergshuset, Sollentunas kommunhus. Den 45 år gamla fasaden är uttjänt, liksom isolering och fönster. Ny och bättre isolering, nya fönster med bättre isolervärde, samt den nya fasaden, är viktiga faktorer till att Turebergshuset kommer att bli mycket mer energieffektivt efter renoveringen. Och nu ska även solceller monteras på taket.

45 år gammal fasad byts ut

Den gamla fasadens tekniska livslängd är uttjänat efter att ha fungerat som byggnadens sköld mot väder och vint i 45 år. Så nu behöver den bytas ut. Några av de aspekter som har varit viktiga i förberedelserna av fasadbytet har varit att hitta en lack som har lång hållbarhet, hitta en färgsättning som stämmer med de ursprungliga färgerna, samt att hitta ett montage av den nya fasaden som ger samma arkitektoniska utseende, utan att göra avkall på moderna krav och funktion. Syftet är att den nya fasaden ska se likadan ut som den ursprungliga fasaden, då den var ny.

En stark representant för sin tid

I totalrenoveringsprojektet för Turebergshuset har man har jobbat med att hitta en färgsättning som stämmer med den ursprungliga, då byggnaden har ett kulturellt värde som en stark representant för sin tid. Den ursprungliga fasaden har bleknat mycket och på stora delar av fasaden är det svårt att uppfatta att fasaden ursprungligen haft två färger med mörkare och ljusare partier. Den nya fasadplåten kommer att tydliggöra detta. Den visuella effekt detta ger, tillsammans med den nya lystern och färgstyrkan på fasaden, kommer återbörda det djupverkan och liv till fasaden som den har tappat.

En mycket viktig aspekt är att hitta en lack som har en lång hållbarhet. Det är extra viktigt eftersom att Turebergshuset har stora ytor och ett högt hus, och därmed svårt och kostsamt att underhålla i täta intervall. Även att hitta ett montage av fasaden som ger samma arkitektoniska utseende som den ursprungliga, utan att göra avkall på moderna krav och funktioner, har varit viktigt.

Vägen till detta har varit att samarbeta med många olika kompetenser. Fasadleverantören och totalentreprenören har tagit fram färgprover som presenterats för och godkänts av stadsantikvarie, stadsarkitekt och bygglovshandläggare. Leverantören för plåtfasaden har även utfört ett provmontage som besiktigats av besiktningsman på området samt godkänts av stadsarkitekt och stadsantikvarie, med tanke på just att den skall motsvara det ursprungliga montaget.

Även isolering och fönster byts ut

I samband med fasadbytet kommer även samtliga fönster att bytas i fasaden. Även de är uttjänta och har läckt ut mycket värme på vintern och släppt in mycket värme på sommaren. Totalt är det 1624 fönster ska bytas ut. Nya fönster med bättre isolervärde minskar behovet av att både värma och kyla framöver, och är en av de bidragande faktorerna till att Turebergshuset kommer att bli mycket mer energieffektivt efter renoveringen.

Även den gamla isoleringen byts ut till en ny högeffektiv isolering, samt att man även väljer att tilläggsisolera och täta om ytterväggarna och tak. Detta förbättrar klimatskalet avsevärt och gör byggnaden tätare och energiförlusterna mindre. Med detta kommer det att bli en betydligt bättre driftsekonomi och man får bort problemet med att huset upplevs som dragigt.

Turebergshuset kommer att få en betydligt mindre energiförbrukning efter renoveringen, endast en tredjedel av den gamla förbrukningen,

I slutet av detta år kommer södra delen av fasaden av avslöjas, när ställningen demonteras här. Resten av huset kommer att täckas av mot slutet av nästa år, 2022, då hela renoveringen är klar och hyresgästerna kan flytta in.

Solceller på taket

Solceller kommer att anläggas på den västra delen av taket och vara cirka 250 kvadratmeter stor. Tidigare fanns här på taket mest ventilationsutrustning, men denna installation har i huvudsak flyttat ner till fläktrummet, på våningen nedanför taket. Solcellsanläggningen är tänkt att består av 149 paneler som tillsammans kan alstra upp till 59 kW eleffekt. Man beräknar att den kommer årligen att alstra 48000 kWh med elström.

Installationen kommer ske i direkt anslutning till att taket blir klart. Sollentuna Energi och Miljö, SEOM, är totalentreprenör via sitt dotterbolag Sollentuna elhandel AB, som i sin tur har kontrakterat Sollentunaföretaget Svea Solar för installationen av anläggningen. SEOM har sedan tidigare ett stort kunnande gällande solcellsanläggningar, och har i sin portfölj många färdigställda projekt.