Turebergshusets renovering september 2021

Turebergshusets renovering september 2021

Arbetet pågår med full kraft i Turebergshuset även i september månad. 🔨 Under hösten kommer vi att få följa det praktiska arbetet in i den nya spännande fasen när nästan all rivning är klar och fokus ligger på återuppbyggnad! Vad sägs om takarbeten som slutförs, installation av destinationsstyrda hissar, ny fasad och isolering kommer på plats, innerväggar byggs upp, el och ventilation installeras, stommen för utbyggnad ska påbörjas, och solceller ska installeras på taket? Följ renoveringsarbetet och alla duktiga personer som jobbar hårt med att bygga upp och färdigställa vårt fina kommunhus! 🚧

Återuppbyggnad - innerväggar på plats på de översta våningarna

 

På de översta våningsplanen är det helt och hållet fokus på återuppbyggnad. Innerväggar är på plats på flera våningsplan, och även ventilationskanaler och elstege monteras i taken. 

Här är en av innerväggarna som är helt klar, dvs först byggs väggen upp från ena sidan. Det kallas enkling. Sedan sätts elkanaler och isolering på plats, och sedan sätter man på den andra sidan av väggen, dubbling. Sedan kan den spacklas och målas - klart! 

Detta arbetsmoment beräknas ta ca två veckor per våningsplan, och kräver en gedigen detaljplanering för att få alla moment i rätt ordning för att kunna arbeta effektivt. 

Takarbeten slutförs

 

Nu är det nya taket nästan klart! Endast några moment i ett hörn av taket saknas, sedan är allt på plats. Dubbla lager av tätskikt säkerställer att det kommer att hålla tätt i många år framöver. 

Brandtätning, nya hissar och fönster

 

Brandtätning mellan våningsplanen är ytterligare ett viktigt moment, som pågår på de översta våningsplanen just nu. 

Den första hissen är på plats och fungerar nu! Två till hissar håller på att installeras just nu, och sedan kommer resterande på plats under hösten. De nya fönsterna är på plats på våning 6 och uppåt, dvs de åtta översta våningsplanen. Så drygt hälften av de ca 1600 nya fönsterna är nu klara! 

Entréplan

En liten tjuvkik in från "gamla huvudentrén" visar en numera öppen planlösning på entréplan där Kontaktcenter förut tog emot besökare. Vi ser fram emot att få visa upp mer framöver, välkomna! 

Du hittar den övergripande tidplanen för hösten här.