Slutspurt!

Nu är det inte långt kvar!

Nu är det inte långt kvar till dess att hyresgästen- Sollentuna kommun tar över Turebergshuset! Men innan dess är det en del saker kvar som behöver bli klart. Just nu är det en samordnad provning som pågår samt besiktningar och färdigställande av entréplan och mark.