Turebergshusets renovering vecka 42, 2020

Turebergshusets renovering vecka 42, 2020

Lättrivning pågår i Turebergshuset, och huset klassas nu som byggarbetsplats! 🚧🔨 Ja nu är det full fart med lättrivning på de övre våningsplanen, dvs rivning av innertak och installationer som rörledningar och ventilation. Och allt ska sorteras. Idag fick Styrelseordförande Thomas Ardenfors delta i rivningen genom att påbörja rivningen av innerväggarna i hans gamla kontor. 😀🔨 Som besökare på en byggarbetsplats är det av yttersta vikt att följa de säkerhetsrutiner som finns, som t ex att använda bygghjälm, väst och skor med stålhätta.

Sammanlagt arbetar nu ca 40 personer med projekteringen, varav hälften av alla ritar på olika ritningar, och gör beräkningar och kontroller.
Efter första november kommer bygghissarna på plats, och då kommer ett drygt dussintal yrkesarbetare vara på plats och arbeta med lättrivningen.