Turebergshusets renovering vecka 43, 2020

Turebergshusets renovering vecka 43, 2020

Lättrivningen fortsätter i Turebergshuset. Och nu har inhägnaden på den norra sidan av huset kommit på plats. Det är där som avfallet transporteras ut ur huset. Detta möjliggör nu att bortforslingen av avfallet från lättrivningen kan ske. 

Inhägnaden rör nu endast den norra sidan av fastigheten, dvs den del som angränsar mot Satelliten. Tydliga skyltar på plats markerar området och hänvisar gående till andra sidan vägen. Här kan du se kartan tydligare.

 

 

Lättrivningen fokuserar fortfarande på de övre våningsplanen i Turebergshuset, och innerväggar, innertak, ledningar, rör mm tas ner och sorteras. Totalt förväntas ca 3000 kubik avfalls att transporteras bort och sorteras.