Turebergshusets renovering vecka 44, 2020

Turebergshusets renovering vecka 44, 2020

"Tippbrygga" och "Hisstorn" monteras! Nu händer det ännu mer grejer på norra sidan av Turebergshuset, när ställningar kommer upp som ska bli en "Tippbrygga" och ett "Hisstorn" för två stycken bygghissar på utsidan av fasaden.

Tippbryggan byggs på plan 1, och där tas ett hål upp i fasaden för att möjliggöra att materialet från lättrivningen kan transporteras ut ur huset på ett effektivt sätt, och tappas ner i kontainrar på gatuplan. 

Materialet från lättrivningen läggs i "fodervagnar", körs till plan 1, och tippas via "tippbryggan"  ner i kontainern, för att sedan fraktas till återvinning och avfallshantering. 

På framsidan av Turebergshuset, den södra sidan, pågick en praktisk fasadinventering genom fönstret. Praktiskt att ha platskontoret "på plats" så att inventeringar och utredningar går att hantera på ett effektivt sätt.