Turebergshusets renovering vecka 45, 2020

Turebergshusets renovering vecka 45, 2020

Tillfälligt stängsel sätts upp på delar av Turebergs torg

2020-11-02

Tillfälligt stängsel börjar att sättas upp på delar av Turebergstorg idag. Stängslet kommer inte att påverka framkomligheten nämnvärt för de personer som rör sig i området. Stängslet är tillfälligt och är placerat invid fasaden mot Turebergshuset. Det är en del i projekteringen och renoveringen av Turebergshuset.

Som en förberedande del i projekteringen, kommer man att ta upp titthål i marken på torget för inspektioner, inför den stundande renoveringen. Det är en viktig del för att kunna fortsätta att planera och kalkylera de insatser som krävs i det fortsatta arbetet.

Troligtvis kommer det att bli ett flertal mindre olika gropar som tas upp på torget. Arbetet kommer att fortgå under november månad.

Bygghissar på norra sidan av Turebergshuset

Nu är förberedelserna för de två bygghissarna i princip klart! Snart kommer bygghissarna på plats, och kan tas i bruk.

Från våning 13, fd. kan man se att angöringen snart är klar. Framöver kommer man att kunna gå in i bygghissarna från samtliga våningsplan. Bygghiss 1 kommer att gå upp till våning 13. Bygghiss 2 kommer att gå ända upp till taket.