Turebergshusets renovering vecka 47, 2020

Turebergshusets renovering vecka 47, 2020

Bygginfo till dig som bor eller bedriver verksamhet kring Turebergs torg:

Turebergshuset, Sollentunas kommunhus, ska renoveras och entréplanet ska
byggas ut.

Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB, ansvarar för projekteringen och renoveringen av Turebergshuset. Vi vill informera dig bor eller bedriver verksamhet i närheten av Turebergshuset och Turebergs torg. Information kommer att tas fram med jämna mellanrum för att du ska känna dig välinformerad kring vad som händer.

Detaljplan för Turebergshuset är ute på samråd nu

Detaljplanen för Turebergshuset är ute på samråd nu, du kan läsa mer om det på sollentuna.se Bilden ovan är en visionsbild hämtad från detaljplanen, och visar det förslag som är ute på samråd.

Inhägnader och staket

Den norra sidan av Turebergshuset är nu inhägnad, och skyltar visar tydligt hur man tar sig fram. Nu kommer bygghissar på plats, som kommer att tas i bruk från och med mitten av november. Det är på norra sidan (mot Satelliten) som materialet från lättrivningen kommer att tas ut ur huset, för att transporteras till återvinningen. Läs mer på här.

Utvidgad inhägnad och byggbodar

I början av december utvidgas byggstaketet runt Turebergs torg och kommer därefter att finns kvar fram till hösten 2022. Syftet är att säkra en säker miljö både för allmänheten och de som arbetar med renoveringen. 

Aktuella arbeten innanför staketet är bl. a att träden framför Turebergshuset kommer att tas bort i början på december. Som ersättning kommer nya träd att senare planeras på Turebergs torg och på andra platser i närområdet.

I februari är planen att byggbodar etableras på torget för den personal som arbetar med ombyggnaden. Ansökan för lov att etablera byggbodar hanteras just nu av kommunens bygglovsenhet. Innan bygglov ges går förslaget på etableringen ut på s k grannhörande med möjlighet att yttra sig. Bodarna kommer att fungera som platskontor för alla som arbetar med renoveringen, och innehåller kontor, omklädningsrum, WC mm. 

Renoveringen beräknas vara klar hösten 2020

Renoveringen beräknas vara klar till hösten 2022. Då kommer Sollentuna kommun, Sollentuna kommunfastigheter AB (SKAB), Sollentunahem och SOLOM att flytta in tillsammans med biblioteket. Ett våningsplan kommer att hyras ut till externa hyresgäster.

Arbetstider för renoveringen

Arbetstider för renoveringen kommer att vara från kl. 06.30 till kl. 17.00, dvs. under dagtid. SKAB kommer att göra allt för att inte skapa störande ljud. Men om det förekommer kan du gärna kontakta SKAB på info@skab.se.

Mer information

Uppdaterad information kring Turebergshusets renovering finns på skab.se/turebergshuset och på sollentuna.se/turebergshuset

 

Har du frågor om renoveringen, kontakta SKAB på info@skab.se