Vecka 48, 2020 - staket runt torget och träden tas bort

Vecka 48, 2020 - staket runt torget och träden tas bort

Byggstaket runt Turebergs torg är nu på plats

Byggstaketet runt Turebergs torg sattes upp den 1 december 2020. Byggstaketet kommer att vara uppe fram till hösten 2022, för att markera byggarbetsplatsens område samt utifrån säkerhetsaspekter.

Skiss: Gröna linjer markerar staket. Gula markeringar visar hur trafik/lastbilar kommer att köra in och ut från torget. 

Träden vid Turebergshuset tas bort när kommunhuset byggs ut

Den 1 december påbörjas arbete med att ta bort träden utanför Turebergshuset. Anledningen är att ge plats åt en planerad utbyggnad av entrén. Sedan är planen är att återplantera så många träd som det är möjligt på Turebergs torg.

Renoveringen av Turebergshuset har påbörjats och i samband med renoveringen planeras entréplanet att byggas ut. För att göra plats till utbyggnaden behöver en del träd som står framför Turebergshuset tas bort. Det arbetet påbörjas tisdag 2 december.

Planen är att återplantera så många träd som det är möjligt på Turebergs torg i enligt detaljplanens gestaltning. I återställningen av torget ska även en mångfald i växtlighet bejakas och ambitionen är att Turebergs torg ska vara ett grönt och vackert torg.

Träden kommer att återvändas inom kommunens verksamheter. Stammarna klyvs till ved och läggs ut på grillplatserna i kommunens naturreservat och grenarna flisas och återanvänds på kommunens lekplatser.  

Läs mer om ombyggnaden av Turebergshuset i menyn till väster, eller på Sollentuna kommuns sida: sollentuna.se/turebergshuset