Vecka 49-50, 2020 - markarbeten påbörjade

Vecka 49-50, 2020 - markarbeten påbörjade

Utvändigt pågår markarbeten och vi håller på att schakta för grunden till utbyggnaden. På plats har vi två grävmaskiner för detta arbete. Även den första betonggjutningen är klar!

Invändigt går rivningsarbetet vidare och vi har gjort klart den lätta rivningen på plan 13, 12 och 11. Vi räknar med att åtminstone bli klara med ytterligare ett plan innan julafton. Det är ett tungt jobb, men vi ligger i fas med den upprättade tidplanen. Riktigt bra! 

Administrativt fortskrider arbetet med att ta fram ritningar och beskrivningar (systemhandlingar) på det som skall bli det nya huset!