Fastighetsförvaltare för din fastighet

Felanmälan – drift, underhåll och utemiljö

Upptäcker du till exempel en vattenläcka, brand eller problem med avlopp ska du alltid göra en felanmälan. Felanmälan ska göras via hyresgästportalen i första hand. Där får du snabb återkoppling och du kan följa dina ärenden. Ring om ärendet är akut.

Vi på SKAB är flera personer med olika kompetenser som arbetar med din fastighet. Din kundansvarige fastighetsförvaltare är din huvudkontaktperson som du alltid kan kontakta när du har frågor. 

Kundansvarig fastighetsförvaltare

Kundansvarig fastighetsförvaltare är den huvudsakliga kontaktpersonen hos fastighetsägaren. Kundansvarig har bland annat ansvar för hyresavtal, hyresgästfrågor och ekonomi samt det övergripande ansvaret för fastigheten.  Det är till denna person du främst ska vända dig om du har frågor gällande din lokal eller fastigheten du hyr lokal i.

Helene Akander

helene.akander@skab.se

Teknisk förvaltare

Teknisk förvaltare är ansvarig för planering av fastighetens underhåll, myndighetsbesiktningar och andra tekniska fastighetsfrågor såsom exempelvis energi och ventilation.

Maarit Ekola
Maarit.ekola@skab.se

Säkerhetssamordnare brand

Rollen som säkerhetssamordnare brand är en stödfunktion internt både till kundförvaltare, tekniska förvaltare, projektledning samt andra kontor och enheter inom Sollentuna kommun , men har även en stödjande och rådgivande funktion gentemot våra hyresgäster i frågor gällande brand (SBA-arbete, släckutrustning, brandlarmssystem m.m.)

Jimmy Wikström Loley
jimmy.wikstrom.loley@skab.se

Säkerhetssamordnare lås och larm

Rollen som säkerhetssamordnare lås och larm är en stödfunktion internt både till kundförvaltare, tekniska förvaltare, projektledning samt andra kontor och enheter inom Sollentuna kommun, men har även en stödjande och rådgivande funktion gentemot våra hyresgäster i frågor gällande lås och larm.

Jonas Adling
jonas.adling@skab.se

Teknisk förvaltare energi och installationer

Teknisk samordnare har det övergripande ansvaret för vilka installationer vi ska ha i fastigheterna för att få bästa möjliga driftekonomi, dvs. energieffektiva installationer med bra driftsäkerhet och god leverans av exempelvis värme och ventilation till verksamheten i byggnaden.

Robin Renman
robin.renman@skab.se

Markförvaltare

Markförvaltare är ansvarig för utemiljön så som trädgårdsskötsel, lekplatser och snöröjning.

Niklas Eriksson 
niklas.eriksson@skab.se

Städcontroller

Städcontrollern ansvarar för att de typer av ärenden som omfattas av städavtalet, exempelvis felanmälan som inkommer via kommunens funktionsbrevlåda för lokalvård.

Helena Gull
helena.gull@skab.se 

Åk till toppen