Felanmälan

Kontaktuppgifter till felanmälan

Från och med 1 april 2019 ansvarar Sollentuna Kommunfastigheter AB för drift och underhåll av framförallt vårdboenden, Aniarahuset och Turebergshuset i Sollentuna. Nedan finner du nya kontaktuppgifter för felanmälan.

Felanmälan – drift, underhåll och utemiljö
Upptäcker du till exempel en vattenläcka, brand eller problem med avlopp ska du alltid göra en felanmälan. Felanmälan ska göras via hyresgästportalen i första hand. Där får du snabb återkoppling och du kan följa dina ärenden. Ring om ärendet är akut.

Akut felanmälan

 • Ring dygnet runt: 08-632 76 11.

Övrig felanmälan

Felanmälan via hyresgästportalen kan göras av hyresgästrepresentanter. Vid frågor kontakta din fastighetsförvaltare via Sollentuna kommuns kontaktcenter: 08- 579 210 00.

Vid misstanke om brott

 • Ring polisen: 114 14

Fastigheter

Nedan fastigheter ägs och förvaltas av Sollentuna Kommunfastigheter AB. Tillsyn, skötsel och underhåll av byggnaden utförs av Sollentuna Kommunfastigheters leverantör Caverion. Utemiljön sköts av Sollentuna Kommunfastigheters leverantör Cubile.

 • Gillbogårdens omvårdnadsboende
 • Norrvikens vårdcentral
 • Bikupans förskola
 • Minerva äldreboende
 • Lenalundsgårdens äldreboende
 • Ribbings backe äldreboende
 • Edsbergs äldreboende
 • Nytorps korttidsboende
 • Soltorps korttidsboende
 • Norrgårdens äldreboende
 • Turebergshuset
 • Aniarahuset Sollentuna bibliotek
 • Åkerbo korttidsboende
 • Gransångarevägen 9 gruppboende