Hyresgästhandbok

Vi vill underlätta din vardag! Därför har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna vi får kring fastighetsförvaltning av våra samhällsnyttiga och kommersiella fastigheter. Du hittar informationen i menyn till vänster. Allt från snöröjning, brandskydd, felanmälan, lövupptagning, lokalvård och ventilation. Information som vi hoppas ska vara relevant och hjälpsam för dig, i din vardag, i din lokal. 

Snabba svar på vem som gör vad på SKAB? 

Vi på SKAB har följande ansvarsområden:

Kundansvarig fastighetsförvaltare

Kundansvarig fastighetsförvaltare är den huvudsakliga kontaktpersonen hos fastighetsägaren. Kundansvarig har bland annat ansvar för hyresavtal, hyresgästfrågor och ekonomi samt det övergripande ansvaret för fastigheten.  Det är till denna person du främst ska vända dig om du har frågor gällande din lokal eller fastigheten du hyr lokal i.

Teknisk förvaltare

Teknisk förvaltare är ansvarig för planering av fastighetens underhåll, myndighetsbesiktningar och andra tekniska fastighetsfrågor såsom exempelvis energi och ventilation.

Säkerhetssamordnare lås och larm

Rollen som säkerhetssamordnare lås och larm är en stödfunktion internt både till kundförvaltare, tekniska förvaltare, projektledning samt andra kontor och enheter inom Sollentuna kommun, men har även en stödjande och rådgivande funktion gentemot våra hyresgäster i frågor gällande lås och larm.

Säkerhetssamordnare brand

Rollen som säkerhetssamordnare brand är en stödfunktion internt både till kundförvaltare, tekniska förvaltare, projektledning samt andra kontor och enheter inom Sollentuna kommun , men har även en stödjande och rådgivande funktion gentemot våra hyresgäster i frågor gällande brand (SBA-arbete, släckutrustning, brandlarmssystem m.m.)

Teknisk samordnare installation och energi

Teknisk samordnare har det övergripande ansvaret för vilka installationer vi ska ha i fastigheterna för att få bästa möjliga driftekonomi, dvs. energieffektiva installationer med bra driftsäkerhet och god leverans av ex.vis värme och ventilation till verksamheten i byggnaden.

Markförvaltare

Markförvaltare är ansvarig för utemiljön så som trädgårdsskötsel, lekplatser och snöröjning.

Städcontroller

Städcontrollern ansvarar för att de typer av ärenden som omfattas av städavtalet, exempelvis felanmälan som inkommer via kommunens funktionsbrevlåda för lokalvård.

Projektledare

SKAB har en egen projektavdelning som driver om-, till- och nybyggnadsprojekt i de fastigheter vi äger och förvaltar.

Kontakta oss

Vi vill underlätta din vardag. Därför har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna vi får kring fastighetsförvaltning av våra samhällsnyttiga och kommersiella fastigheter.

Hittar du inte informationen du letar efter?

Åk till toppen