Brandskydd

Våra skolor, förskolor, äldreboenden och andra lokaler ska vara en säker plats att vistas på. Vi på Sollentuna Kommunfastigheter är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskydd i alla våra fastigheter. Det gäller även dig som bedriver verksamhet i våra lokaler. Fastighetsägare och hyresgäst har tillsammans ansvar för att säkerställa brandskyddet i fastigheten.  Detta gemensamma arbete kallas för Systematiskt Brandskyddsarbete, förkortat SBA.

I SBA ska vi tillsammans på ett organiserat sätt ska planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet. Kontroller ska göras varje månad. Sollentuna Kommunfastigheter anlitar driftentreprenören Caverion för att kontrollera och sköta det tekniska brandskydd vi som fastighetsägare har ansvar för.

Fastighetsägare och hyresgäst ska utföra SBA-kontroller i systemet REQS. Det är ett webbaserat system där du enkelt kan logga in för att se och rapportera månadens SBA-kontrollpunkter. Kontroller som utförs i REQS kan sedan följas upp av Sollentuna Kommunfastigheter, räddningstjänsten och försäkringsbolaget. På så sätt skapas en överblick av det gemensamma brandskyddsarbetet.

Brandlarm

De flesta verksamheter är utrustade med automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänsten. Detta innebär att räddningstjänsten larmas direkt när ett brandlarm utlöses. Kontakta din fastighetsförvaltare om du har frågor om brandskydd.

Om det uppstår en brand:

 1. RÄDDA
  Hjälp personer i omedelbar fara att utrymma via närmaste utrymningsväg.
 2. LARMA
  Larma genom att trycka på eventuell larmknapp och ringa 112.
 3. SLÄCK
  Om det bedöms möjligt, gör en första insats med tillgänglig släckutrustning.
 4. ÅTERSAMLINGSPLATS
  Enligt lokalens utrymningsplan.

Tips för att förebygga brand i förskolor och skolor

Enligt MSB är hälften av alla skolbränder anlagda. Det är den vanligaste enskilda orsaken vid brand i skolbyggnader. Bränder anläggs både i skolbyggnaden och på byggnadens utsida

 • Ta bort lösa föremål
  Löst brännbart material som sopkärl, kartonger och lastpallar bör inte finnas i närheten av byggnaden.
 • Töm papperskorgar
  Töm samtliga papperskorgar och sopkärl regelbundet och ta bort sådant som kan användas för att anlägga en brand om det flyttas för nära husfasaden.
 • Plocka in leksaker
  Leksaker på gården som är brännbara ska låsas in när verksamheten är stängd.
 • Parkera inte nära fasaden
  Parkera bilar och mopeder minst två meter från husfasaden. Detta p.g.a att bilbränder tyvärr har blivit vanligare på senare år.
 • Håll lastbryggor fria
  Se till att lastbryggor är fria från lastpallar och annat brännbart material.

Det finns en bilaga avseende brandskydd i hyresavtalet. Där kan du se vem som ansvarar för vad i din lokal angående brandskyddet.

Kontakta oss

Vi vill underlätta din vardag. Därför har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna vi får kring fastighetsförvaltning av våra samhällsnyttiga och kommersiella fastigheter.

Hittar du inte informationen du letar efter?

Åk till toppen