Kallt eller varmt i lokalen

Innemiljö - vad gäller?

R1 är en sammanställning över Boverkets, Arbetsmiljöverkets, Socialstyrelsens och Svensk Standards krav och riktlinjer, när det kommer till innemiljö. Det är dessa vi som fastighetsägare följer.

Inomhustemperatur

Vi strävar efter att leverera en innetemperatur som ligger mellan 20-21 grader i skolor och kontor, 21-22 grader i förskolor, och 22-23 grader i boenden.

Tänk på att mäta temperaturen mitt i rummet eller minst en meter från yttervägg och inte vid fönster. Gör en felanmälan om termometern visar kallare.

Snabba tips om det är för kallt

  • Om temperaturen i lokalen plötsligt blir lägre än vanligt kan det bero på kraftigt väderomslag. Då hinner inte alltid värmesystemet värma upp i samma takt som temperaturen faller utomhus.
  • Kontrollera att inte möbler, gardiner, elementskydd eller annat stänger in elementen. Det kan göra lokalen kall. Se också till att alla termostater på elementen är öppna.
  • En öppen dörr gör lokalen kall snabbt men det tar tid att värma upp lokalen igen när dörren stängts.

Snabba tips om det är för varmt

När det är vår och sommar är det vanligt att solens strålar skapar värme, både inomhus och utomhus. Ventilationsanläggningen byter ut använd inomhusluft mot frisk utomhusluft, men lokalerna är inte utrustade med kylfunktion. Därför blir det minst lika varmt inomhus som utomhus, när det är varmt ute.

  • Dra för persienner eller gardiner för att hålla värmen ute.
  • Håll dörrar och fönster stängda under dagen för att hålla värmen ute.
  • Vädra om/när det är möjligt, t.ex. före och efter en lektion samt i samband med raster

Minska energiförbrukningen

  • Stäng av elementen när du vädrar. Genom att minska den totala energiförbrukningen minskar du samtidigt utsläppen av koldioxid.

Hur fungerar värmen?

Vi har termostater och centrala styrutrustningar som reglerar temperaturen. Det är det varma vattnet i elementen som ger lokalen värme. När vattnet avger energi svalnar det samtidigt, vilket innebär att elementen är varma upptill och svalare nedtill. Hela elementen ska alltså inte vara varma, men ju kallare ute desto varmare överdel.

Hur fungerar termostaten?

Termostaterna på elementen sparar energi eftersom de automatiskt känner av lokalens temperatur. De är inställda på att stängas av när temperaturen blir mer än 21°C. Du kan självklart själv bestämma om du vill ha kallare i lokalen genom att vrida temperaturskalan medurs tills den lägre temperaturen som du vill ha uppnås.
Om lokalen tillförs energi från till exempel solsken, värme från många personer eller från flera tända lampor så stänger termostaten av vattnet till elementen, eftersom inomhustemperaturen ändå blir 21°C. När temperaturen i rummet sjunker öppnas ventilerna och det blir åter varmt på övre delen av elementen.

  • Låt termostaten stå öppen under sommaren, då värmen inte är påslagen, så riskerar du inte att den kärvar till hösten.

Kontakta oss

Vi vill underlätta din vardag. Därför har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna vi får kring fastighetsförvaltning av våra samhällsnyttiga och kommersiella fastigheter.

Hittar du inte informationen du letar efter?

Åk till toppen