Säkerhetsrutiner inför lov och ledighet

Inför lov och ledigheter, när byggnader står tomma eller inte används lika mycket som vanligt, är det viktigt att se över säkerhetsrutinerna. Här kommer några konkreta tips.

 • Säkerställ funktionen på brand- och inbrottslarm samt gå igenom larminstruktioner och uppdatera kontaktlistor (ni som hyresgäst ansvarar för inbrottslarmet).
 • Stäng av vattenkranar till utrustning (diskmaskiner, tvättmaskiner, vattenautomater etc.) som inte kommer användas under längre perioder.
 • Dra ut sladden till elektriska apparater som kaffebryggare, spisar datorer, bildskärmar och batteriladdare m.m. – förutom att minska risken för brand så skyddas även den elektriska utrustningen vid blixtnedslag.
 • Stäng och lås fönster och dörrar. Plocka undan och lås in stöldbegärliga saker samt minska insynen genom att dra för gardiner och dra ner persienner.
 • Håll rent runt alla byggnader och sträva efter att hålla fria avstånd från byggnader, lastkajer och skärmtak p.g.a. brandrisken:
  • Sopkärl och papperskorgar – minst 4 m
  • Öppen container med brännbart material – minst 6 m
  • Annan förvaring av brännbart material utomhus – minst 9 m
 • Stäng alla innerdörrar för att förhindra brand- och rökspridning vid en eventuell brand.
 • Plocka bort möbler eller dylikt som används för att klättra upp på tak.

Vi önskar alla våra kunder en riktigt glad - och säker - ledighet! 

Kontakta oss

Vi vill underlätta din vardag. Därför har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna vi får kring fastighetsförvaltning av våra samhällsnyttiga och kommersiella fastigheter.

Hittar du inte informationen du letar efter?

Åk till toppen