Snö och halka

Våra skolor, förskolor, äldreboenden och andra lokaler ska vara en säker plats att vistas på året runt. Vintertid ansvarar vi för snöröjning och halkbekämpning. Det är viktigt för oss att skapa en trygg vintermiljö för både barn och äldre och att snöröjningen fungerar väl.

Så här kan du hjälpa oss att skapa en trygg vintermiljö:

  • Se till att barnen i skolor och förskolor inte vistas i närheten av pågående snöröjningsarbeten och avspärrade områden. Det är viktigt för säkerheten!
  • Hjälp våra snöröjare genom att flytta bänkbord, leksaker och annan lös utrustning så att de inte står i vägen för snöröjning på mark och tak.
  • Gör en felanmälan vid stora snömängder på tak med risk för fallande istapp. 
  • På skolor och förskolor sker snöröjning och halkbekämpning kvällar och nätter med hänsyn för elevers och barns säkerhet. Maskiner ska aldrig snöröja under verksamhetstid där barn finns i närheten. Handskottning kan förekomma under dagtid. Dagtid röjer vi även snö vid bland annat våra äldreboenden och idrottsanläggningar.
  • I ditt hyresavtal framgår vad som gäller just för din verksamhet. Generellt gäller att du som hyresgäst har ansvar för att handskotta och halkbekämpa i direkt anslutning till entréer och lastintag.

När maskinplogas skol- och förskolegårdar?
Vi maskinplogar våra skol- och förskolegårdar under natten mellan kl. 20.00-06.30.  På grund av säkerhetsrisken maskinplogar vi inte våra skol- och förskolegårdar dagtid. 

Varför är inte hela gårdsytan snöröjd?
Vi snöröjer enligt snökartan, dvs. utvalda kör- och gångvägar fram till entréer och nödutgångar. Hela gårdsytan snöröjs inte. Tänk på att även om det är snöröjt så är ytan inte helt snöfri men det ska så säkert som möjligt gå att ta sig fram.  Kom ihåg att snöröjning vid parkeringsplatser är skolans eget ansvar, som man måste beställa separat.

Beställ extra snöröjning och sand
Om du vill beställa extra snöröjning av t ex. parkeringsplatser, handskottning, eller beställa sand till dina sandlådor för halkbekämpning, kontakta då vår underentreprenör JRF Mark: 

E-post: nicklas.fristal@jrf.se

Hemsida: www.jrf.se

Snön har smält och vi har vattensamlingar på gården
När det blir plusgrader och snön smälter blir det med stor sannolikhet vattensamlingar på gårdarna och brunnar blir igensatta. Gör då en felanmälan så gör vi åtgärder så gott det går. Vi ber er ha överseende med att det inte alltid går att hålla undan vattensamlingar vid snösmältning. Ni som verksamhet behöver i de fallen hjälpa till med säkerheten genom att spärra av riskområden tills åtgärd kan göras.

Kontakta oss

Vi vill underlätta din vardag. Därför har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna vi får kring fastighetsförvaltning av våra samhällsnyttiga och kommersiella fastigheter.

Hittar du inte informationen du letar efter?

Åk till toppen