Ventilation

Sollentuna Kommunfastigheter AB ser till att ventilationen i din lokal fungerar och är anpassad för den verksamhet som avtalats när lokalen togs i bruk.

Lagstadgad ventilationskontroll - OVK

Vi underhåller ventilationen kontinuerligt och besiktigar den vid lagstadgad ventilationskontroll. OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet och för skolor, förskolor och liknande fastigheter ska den genomföras vart 3:e år. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

De OVK som utförs i Sollentuna kommuns byggnader eller i SKAB:s egna byggnader, utförs med extra luftmätningar, för att på så sätt få en kontroll av samtliga rum och ytor där arbete utförs.

Anpassningar av ventilationen under Corona

Under Corona-pandemin följer SKAB de riktlinjer som myndigheter och fastighetsbranschen tagit fram. Från den 11 september 2020 inför vi nya driftrutiner då ventilationen på skolor och förskolor och övriga verksamheter startas 2 timmar innan verksamhet, och vara i drift 2 timmar efter verksamhet. Detta innebär att ventilationen kan förväntas vara i drift mellan 05.00-19.00 på vardagar. Äldreboenden och LSS-boenden har i dagsläget redan ventilationen i drift dygnet runt, varför ventilationens drifttider inte påverkas i dessa lokaler.

Arbetsmiljöverkets tips för skola 

Här kan du läsa vad Arbetsmiljöverket skriver om "förebyggande arbete i skolan".

T.ex. att vädra ur klassrummen ordentligt mellan lektionerna är ett tips. 

Rengöring viktig

För att ventilationen ska fungera måste den rengöras med jämna mellanrum. Du har själv ansvar för att rengöra ventilerna (för tilluft respektive frånluft) i din lokal och vi tar hand om till ventilationskanaler och fläktar. För att inte smuts- och dammpartiklar ska fastna och försämra ventilationens kapacitet är städningens kvalitet av stor betydelse. Upplever du att ventilationen inte fungerar tillfredsställande ska du i första hand göra en felanmälan.

Om verksamheten förändras

I de fall verksamheten förändras, t. ex. utökas, finns det risk för att ventilationsanläggningen inte är optimalt anpassad för de nya förutsättningarna. Det kan innebära att ventilationen måste förändras för att passa t.ex. antalet personer eller verksamhetens inriktning. En sådan förändring är något som verksamheten bekostar. Förändringarna kan ibland vara mycket omfattande och kostnadsdrivande. Prata med er fastighetsförvaltare om ni har frågor om ventilationen.

Tips om du har varmt eller kallt i lokalen

Här hittar du tips om du har varmt eller kallt i din lokal.

 

Kontakta oss

Vi vill underlätta din vardag. Därför har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna vi får kring fastighetsförvaltning av våra samhällsnyttiga och kommersiella fastigheter.

Hittar du inte informationen du letar efter?

Åk till toppen