Avfall

I ditt hyresavtal framgår vad som gäller för avfallshantering. I vissa hyresavtal ingår avfallshämtning i fastighetens miljörum. I andra fall behöver du teckna ett abonnemang för avfallshämtning via SEOM, Sollentuna Miljö & Energi AB. Du hittar mer information på deras webbplats. Observera att abonnemang för tömning av fettavskiljare i de allra flesta fall ingår i ditt ansvar som hyresgäst. Läs mer i hyresavtalet.