Energispartips

Nu hjälps vi åt att spara el!

I och med höga elpriser behöver vi alla hjälpas åt att minska el- och värmeförbrukningen, vilket spar både energi och pengar.

Här kommer några tips på vad ni kan göra för att hjälpa till. Tillsammans kan vi göra skillnad!

  • Diska eller tvätta med full maskin
  • Håll element och andra värmekällor fria från möbler och annat som blockerar värmen.
  • Säkerställ att ingen onödig belysning inomhus är tänd, framförallt utanför verksamhetstid.
  • Släck belysningen när du lämnar ett
  • Meddela driftpersonal och/eller SKAB när det inte pågår verksamhet, till exempel vid studiedagar eller lov.
  • Undvik att använda dörrautomatiken på entrédörren om du inte är i behov av Mycket värme kan försvinna ut där.
  • Ställ inte upp dörrar och fönster. Vid dålig luft - felanmäl till SKAB i LEB
  • Upplevs rummet varmare än nödvändigt? Felanmäl till SKAB i LEB så kan värmen sänkas.
  • Stäng av elektronisk utrustning - lämna inte i standby-läge.
  • Upplever du att utebelysningen är på när den inte behövs, till exempel när det fortfarande är ljust ute? Felanmäl till SKAB i LEB