Försäkring

Se till att du har en företagsförsäkring som gäller för både lokalen och verksamheten. Det är viktigt för att du ska få rätt hjälp vid en olycka eller skada.

Våra fastigheter är fastighetsförsäkrade, men även du som hyresgäst måste ha ett bra försäkringsskydd, både för verksamheten och lokalen som du hyr. Vi rekommenderar att försäkringen omfattar grundskydd. Om ditt företag behöver förstärkt skydd kan du även teckna tilläggsförsäkringar. Var noga med att följa försäkringsföreskrifterna och det som vi har kommit överens om i hyresavtalet.

För livsmedel
Om du har livsmedelshantering i din lokal bör du ha en försäkring som täcker kostnader för sanering av skadedjur