Höst: lövupptagning & vinterförberedelser

 

När hösten kommer till Sollentuna arbetar vi med våra förberedelser för hur vi tar hand om utemiljön inför vintern. Det innebär bl.a. att förbereda buskar och träd inför vinter genom att framförallt underhålls vattna de vintergröna växterna. Men även att det fina höstfloret planteras ut vid simhall och äldreboenden.

När lövfällning sker startar vi med ”lövtuggning”. Det är en metod som innebär att löven ”tuggas upp” och blir till små partiklar som används till näring till gräsmattorna och som jordförbättring. Det sker två gånger per höst.

Vi tar bort löv på hårdgjorda ytor, t.ex. asfalt, grus, och betong, och kör dem till kompost.

Kontakt

Har du frågor kring markarbetet och utemiljön är du välkommen att kontakta Niklas Eriksson, SKAB:s egen Markförvaltare. 

Niklas Eriksson
niklas.eriksson@skab.se
08-579 218 33