Ventilation

Sollentuna Kommunfastigheter ser till att ventilationen i din lokal fungerar och är anpassad för den verksamhet som avtalats när lokalen togs i bruk.

Vi underhåller den kontinuerligt och besiktigar den vid lagstadgad ventilationskontroll (OVK). 

I de fall verksamheten förändras finns det risk för att ventilationsanläggningen inte är optimalt anpassad för de nya förutsättningarna. Det kan innebära att ventilationen måste förändras för att passa t.ex. antalet personer eller verksamhetens inriktning. En sådan förändring är något som verksamheten får bekosta. Förändringarna kan ibland vara mycket omfattande och kostnadsdrivande. Prata med er fastighetsförvaltare om ni har frågor om ventilationen.

Upplever du att ventilationen inte fungerar tillfredsställande ska du i första hand göra en felanmälan. 

För att ventilationen ska fungera måste den rengöras med jämna mellanrum. Du har själv ansvar för att rengöra ventilerna (för tilluft respektive frånluft) i din lokal och vi tar hand om till ventilationskanaler och fläktar. 

För att inte smuts- och dammpartiklar ska fastna och försämra ventilationens kapacitet är städningens kvalitet av stor betydelse.