Nu skrivs kontrakt - renoveringen av Turebergshuset

Nu skrivs kontrakt med entreprenör för hela renoveringen av Turebergshuset

Nu skrivs kontrakt med entreprenören som ska renovera hela Sollentunas kommunhus, Turebergshuset. Avtalet skrivs mellan Sollentuna kommunfastigheter AB och COBAB Sverige AB. Därmed kan genomförandet av renoveringen starta. Hittills har projektering och förberedande produktion inför renoveringen genomförts under hösten. Målsättningen är att återflytt kan ske under hösten 2022.

Turebergs torg renovering Turebergshuset
Bild: Turebergshusets renovering startar nu.

December 2020

Renoveringen

Det över 40 år gamla kommunhuset håller nu på att renoveras. Renoveringsbehoven är omfattande, bland annat ventilation, avlopp och hissar ska bytas ut. I samband med renoveringen ska lokalerna anpassas till de behov som finns, bland annat med bättre anpassade mötesrum och mer funktionella arbetsytor. Sollentuna bibliotek ska flytta in i nya Turebergshuset när ombyggnaden är klar, och entrén till huset ska byggas ut för att ge bättre service till invånare och besökare.

- ”Det är mycket glädjande att vi nu går in i fas 2 med den så efterlängtade renoveringen av det gamla Turebergshuset. Intresset för denna renovering är mycket stor bland sollentunaborna och nu märks det också utanpå huset att processen går framåt. Jag ser framemot att få se ett färdigrenoverat kommunhus om ett par år, och uppmuntrar alla som läser detta att följa processen kring byggnationen på skab.se” säger Thomas Ardenfors (M), Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB.

Entreprenör

Det är Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB, som är ansvariga för renoveringen. SKAB är Sollentuna kommuns bolag, med ansvar för kommunens samhälls- och kulturfastigheter. Byggentreprenören som SKAB nu skriver avtal för genomförandet med är COBAB Sverige AB. Företaget utför bygg- och anläggningsentreprenader åt privata fastighetsägare, kommun och landsting, och har idag ca130 medarbetare.

- ”Företagets målsättning är att vara en aktör på marknaden med spetskompetens, och ha ett intimt och nära samarbete med kunder i förtroende. De flesta anställda i bolaget har en lång och gedigen bakgrund i branschen. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Sollentuna kommunfastigheter AB” säger Martin Junblad, Entreprenadchef på COBAB Sverige AB.

I somras skrev SKAB avtal med COBAB om projekteringsfasen och den förberedande produktionen inför renoveringen av Turebergshuset. Sedan dess har både projekteringen pågått, samt lättrenoveringen i den övre halvan av Turebergshuset. Nu sätter även den sista delen igång, själva renoveringen av hela Turebergshuset, genom tecknandet av detta avtal.

Visionsbild Turebergshuset, Murman Arkitekter
Bild: Visionsbild efter renovering av Turebergshuset. Murman Arkitekter.

Entreprenad i samverkan

Renoveringen drivs som en totalentreprenad i samverkansform. Samverkan kan innebära olika saker i olika projekt, men målet är att möjliggöra gemensamma mål och ett närmre samarbete mellan beställare och entreprenör.

- "Samarbetsformen kräver en hög grad av öppenhet mellan inblandade parter och de människor som representerar dessa. Detta för att få inblandade personer att se till vad som är projektets bästa, och på riktigt hjälpas åt för att åstadkomma en bra slutprodukt inom de mål som satts för kostnader och tider. Därför är det nödvändigt att samarbetet bygger på ärlighet, öppenhet, respekt både inför och under projektets genomförande” förklarar Andreas Hellström, VD för Sollentuna kommunfastigheter AB.

P.g.a. den rådande pandemin sker avtalsskrivningen digitalt.

Andreas Hellström VD SKAB    
Andreas Hellström, VD, SKAB

Thomas Ardenfors, Styrelseordförande SKAB

Martin Junblad, Entreprenadchef COBAB Sverige AB