Nu startar utbyggnaden av Turebergshuset

Nu startar utbyggnaden av Turebergshuset

Nu startar utbyggnaden av Sollentunas kommunhus, Turebergshuset. Utbyggnaden ska möjliggöra för mer publika funktioner i husets entréplan och för en mer levande miljö på torget.


Thomas Ardenfors (M) ordförande i SKAB, Moa Rasmusson (L) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Henrik Thunes (M) kommunstyrelsens ordförande, inviger utbyggnaden av Turebergshuset. Fotograf: Jenny Lagerqvist

Sedan 2020 genomgår Turebergshuset en totalrenovering. Renoveringen är omfattande, bland annat ventilation, avlopp och hissar byts ut.  Ny fasad, isolering och nya fönster har installerats. I samband med renoveringen ska lokalerna anpassas till de behov som finns, bland annat med bättre anpassade mötesrum och mer funktionella arbetsytor. Sollentuna bibliotek ska flytta in i nya Turebergshuset när ombyggnaden är klar, och entrén till huset ska byggas ut för att ge bättre service till invånare och besökare.

- Det nyrenoverade Turebergshuset innebär en renässans för hela Turebergs torg. Platsen kommer att få mer liv och bli en naturlig mötesplats för oss Sollentunabor, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Välkomnande entré för invånare och besökare

Nu i veckan startar utbyggnaden av entréplanet. Syftet är att fler funktioner ska inrymmas där. Bland annat ska fullmäktigesalen flyttas ner från plan 13 till entréplan. Dessutom ska huvudbiblioteket, som idag ligger vid Aniariaplatsen, flytta in och inrymmas i entréplan samt våning 1 och 2.

– Utbyggnaden ska bidra till att öppna upp kommunhuset och göra det mer tillgängligt för Sollentunaborna, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden. 


Visionsbild: Murman arkitekter

Utbyggnad i trä och glas

Utbyggnaden är i två våningar och går längs hela den södra fasaden. Utbyggnaden har dock bara ett våningsplan d.v.s. den har dubbel takhöjd. Planlösningsmässigt är den viktig för att ge mer ytor till entréfunktionerna, då detta även kommer att bli bibliotekets entré. I utbyggnaden ryms även en större trappa med sittgradänger, som leder till bibliotekets ytor på plan 1.

Väggarna av glas gör att utbyggnaden öppnar sig mot torget och tanken är att det ska bidra till att ge torget mer liv. Samtidigt ska huset bli mer välkomnande. 

Stomme för utbyggnaden och trappan är i trä, och kommer alltså att vara synlig både inifrån och utifrån. Att välja trä som byggnadsmaterial är ett arkitektoniskt och ett hållbarhetsmässigt val. Arkitektoniskt vill man tillföra ett levande och varmare material till en byggnad som har mycket stål och betong, och med glaset en öppenhet till en tidigare sluten byggnad. Att välja trä som konstruktionsmaterial har på senare år blivit vanligare för fastighetsägare utifrån ett miljöperspektiv.


Thomas Ardenfors (M) ordförande i SKAB, Henrik Thunes (M) kommunstyrelsens ordförande, Moa Rasmusson (L) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden inviger utbyggnaden av Turebergshuset. Fotograf: Jenny Lagerqvist

- ”Jag är mycket tillfreds med hur våra duktiga medarbetare i SKAB med samarbetspartners, säkerställer att renoveringen och utbyggnaden av Turebergshuset fortskrider på bästa sätt. Att vi håller både tidplan och budget visar på hur vi som bolag kan ta oss an både mindre och större projekt med högsta kvalitet. Nu är vi igång med utbyggnaden som skapar en helt ny upplevelse av kommunhuset och bidrar till liv och rörelse på Turebergs torg”, säger Thomas Ardenfors, Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB.

 

Fakta Totalrenovering Turebergshuset

  • 45 år gammalt med stora renoveringsbehov, som till exempel ventilation, avlopp, hissar, fasad och fönster.
  • Byggdes 1974-1976
  • Arkitekter: Ulf Snellman och Tore Forsman
  • Fastighetsägare: SKAB
  • Beställare: Sollentuna kommun och SKAB
  • Generalentreprenör: COBAB Sverige AB
  • Hyresgäster i Turebergshuset: Sollentuna kommun, Sollentunahem, Solom och SKAB förutom våning 5 som ska hyras ut till externa hyresgäster. Biblioteket flyttar in på entréplan samt plan 1 och 2
  • Fokus på hållbarhet och energieffektivisering. Nya fönster, ny isolering, ny fasad m.fl. bidragande delar kommer att bidra till att energianvändningen