Snöröjning

Snöröjning!

Nu börjar det bli dags för snöröjning igen! Även i år är det ett samarbete mellan JRF Mark AB och SKAB.

Snöröjning och dess prioriteringsordning ska utföras enligt överenskommelse och skötselritning.
🎿 Vid särskolor, LSS- och äldreboenden så ska snöröjningen påbörjas när snödjupet uppgår till 20 mm.
🏂 Vid övriga objekt ska snöröjning påbörjas när snödjupet vid snöfall uppgår till 50 mm kallsnö respektive 30 mm blötsnö. Måtten gäller även snövallar orsakade av vind eller plogning som förhindrar framkomligheten.
🏔 Vid snöfall i samband med temperaturförhållanden som medför risk för isbildning kan behovet av snöröjning uppstå vid lägre snödjup.
☃ Halkbekämpning ska utföras omgående då halkrisk föreligger.
🧒 Snöröjning får ej utföras under verksamhetstid på skolor och förskolor. Därför sker all snöröjning under kvälls- och nattetid mellan kl 19:00-06:00, därefter avslutas all snöröjning och återupptas kommande kväll.
👵 Nytt för i år är att extra snöröjning kommer att ske under dagtid på äldreboenden och vissa LSS-boenden.