Storsatsning på kulturfastigheterna

Efter ett gediget arbete hos kulturfastighetsavdelningen på Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, och kommunledningskontoret har kommunfullmäktige nu beslutat att ge SKAB i uppdrag att storsatsa på kulturfastigheterna i kommunen. Över en tioårsperiod med start 2024 satsas totalt 78,4 miljoner på renovering och underhåll. Under nästa år drar arbetet igång och kommunen lägger 14,6 miljoner kronor på arbetet med upprustning av vårt kulturarv.

I juni i år fick SKAB i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans med kommunledningskontoret ta fram en sammanställd lista över kommunens kulturfastigheter. I uppdraget ingick även att ta fram en strategi och en handlingsplan för alla kulturfastigheter samt att fokusera på de kulturfastigheter som kommunen har för avsikt att långsiktigt äga och förvalta. Resultatet blev att det i kommunen finns 63 stycken kulturfastigheter med högt kulturhistoriskt värde som föreslås behållas i kommunal ägo.

SKAB:s ordförande Hanna Clerkestam:
- Det är otroligt glädjande att vi äntligen har kommit i mål med en strategi och en satsning på Sollentunas kulturfastigheter. Det har varit en lång process och nu ser vi fram emot att kunna renovera och hyra ut dessa vackra byggnader till både privatpersoner och aktörer som har för avsikt att bevara det kulturhistoriska värdet. Kulturfastighetsavdelningen på SKAB har tillsammans med kommunledningskontoret gjort ett gediget arbete.

Kulturfastighetschef Susanna Arbro:
- Kulturfastighetsavdelningen ser verkligen fram emot de kommande åren och brinner för att renovera byggnader i kommunens kulturhistoriska miljöer. Arbetet kräver noga planering och varsam renovering.

 

Kort om uthyrning

För fastigheter för bostads- eller fritidsändamål gäller kommunens antagna ”Regler för uthyrning av kommunens bostadshus och fritidshus” och fastigheterna hyrs ut vid lämpligt tillfälle. Reglerna stadgar i korthet att lediga objekt ska annonseras och visas på lämpligt sätt och att kommunen har fri prövningsrätt vid bestämmande om vem som får hyra ett objekt. Lediga bostäder och fritidshus publiceras på www.skab.se/uthyres

Gällande uthyrning av vakanta lokaler (ej bostäder och fritidshus) sker uthyrning till den part som bäst motsvarar den tänkta verksamhet för respektive fastighet och som klarar sedvanlig ekonomisk prövning och lämplighetsbedömning.

Åk till toppen