BID Tureberg

BID Tureberg är fastighetsägare i framgångsrikt  samarbete för ökad trygghet i Tureberg

Föreningen BID Tureberg bildades under våren 2021 och består av flera fastighetsägare i Tureberg, Polisen och Sollentuna kommun. Förkortningen BID står i Sverige för Boende, Integration och Dialog. (Internationellt står den för Business Improvement District).

Föreningen BID Tureberg bygger på medlemmarnas starka engagemang, delaktighet och vilja att förbättra. Styrkan ligger i att jobba tillsammans för ett gemensamt mål, i detta fall att göra Turebergsområdet tryggare och trivsammare för alla som bor och vistas där.

Föreningen genomför regelbundet trygghetsvandringar där man identifierar sådant som skapar otrygghet. Den senaste tiden har föreningen även provat ett nytt koncept där man har anställt unga trygghetsvärdar från området, som hjälper till att förebygga oordning som klotter och skadegörelse.

Framgångsrikt internationellt koncept
En hörnsten i BID Turebergs trygghetsarbete är den så kallade Broken Windows-metoden. Den innebär i korthet att klotter, krossade fönster eller trasiga glödlampor åtgärdas snabbt
– helst inom 24 timmar. Teorin är att förargelseväckande beteende föder ännu mer dåligt beteende och att det gäller att förebygga oordning innan den trappas upp. Broken Windows är en beprövad metod och har tillämpats i bland annat USA sedan 1982.

Medlemmar

 • John Mattson Fastighetsföretagen
 • Knut Olsson Fastigheter
 • SKAB (Sollentuna Kommunfastigheter)
 • Skanska
 • Sollentunahem
 • Vacse
 • Victoriahem
 • BRF Malmparken 1
 • Tabellens samfällighetsförening

Adjungerade medlemmar:

 • Polisen i Sollentuna
 • Sollentuna kommun

För mer information, välkommen att kontakta Andreas Hellström, VD Sollentuna Kommunfastigheter AB, fornamn.efternamn@skab.se eller:

Ordförande, Anna Mellström, anna.mellstrom@sollentunahem.se

Kassör, Andreas Hellström, andreas.hellstrom@skab.se

 

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen