Aktivt miljöarbete från projekt till produktion

Aktivt miljöarbete, från projekt till produktion på Gärdesskolan


Eva Ljung Byggprojektledare SKAB, Carl Arnstad Platschef Erlandsson Bygg AB.

Eva, du är byggprojektledare för nya Gärdesskolan. Berätta om miljöarbetet, som varit en så viktig del i hela processen?
– Både projektering och produktion av nya Gärdesskolan har präglats av aktivt miljöarbete, från programhandlingsskede till slutlig byggproduktion. Sollentuna kommuns miljöplan har varit grunden i miljöarbetet, och den har baserats på krav från bland andra Miljöbyggnad (silvernivå), Giftfri förskola (avser de krav som är relevanta för en skola och förskola under byggskedet) samt Sollentuna kommuns egna miljökrav. Vi har anlitat externa miljösamordnare som har funnits närvarande under både projektering och produktion för att kunna bistå med hjälp för att nå Sollentuna kommuns miljökrav. Miljösamordnaren under produktion har även gjort sex miljöronder vid olika tidpunkter under byggskedet.

Vad betyder Miljöbyggnad Silver?
– Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Ett tydligt krav i Sollentuna kommuns miljöplan har varit att följa Miljöbyggnad, men inte ansöka och certifiera enligt systemet. Gärdesskolan är byggd motsvarande Miljöbyggnad Silver, vilket är den näst högsta nivån som man kan nå. Men t ex i kategorierna Energianvändning och Fuktsäkerhet nådde vi nivå Guld, vilket är otroligt bra. Silver-nivån är en tydlig markering att fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dem som ska vistas i byggnaden. För silver-nivån krävs det mycket mer av byggnaden än att bara följa lagkraven!

Eva, vad har varit avgörande för att ni har lyckats att hålla både tidsplan och budget?
– Byggprojektet har drivits som en totalentreprenad i samverkansform med entreprenören Erlandssons Bygg i Stockholm AB. Målet är att möjliggöra gemensamma mål och ett närmre samarbete mellan beställare och entreprenör. Samarbetsformen kräver en hög grad av öppenhet mellan inblandade parter och de människor som representerar dessa. Detta för att få inblandade personer att se till vad som är projektets bästa, och på riktigt hjälpas åt för att åstadkomma en bra slutprodukt inom de mål som satts för kostnader och tider. Vårt samarbete med entreprenören har byggt på öppenhet, ärlighet och respekt genom hela processen. Det har varit avgörande till det lyckade resultatet.

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen