Helenelundsskolans flexibla lösning – bättre än att bygga permanent

Helenelundsskolans flexibla lösning – bättre än att bygga permanent


Oscar Cabrera Acevedo, Byggprojektledare SKAB

Oscar, du är byggprojektledare för den nya flexibla lösningen på Helenelundsskolan, berätta om bakgrunden till det projektet?

– När elevökningen i ett område visar en temporär ökning under några år, för att sedan sjunka de kommande åren, kan det vara bra med en flexibel lösning istället för att bygga permanent. Därför kompletterade vi befintliga byggnader på Helenelundsskolan med en flexibel lösning med modulklassrum.

Vad innebär Helenelundsskolans lösning?

– Helenelundsskolans lösning består av åtta nya klassrum fördelade på två plan. Ett nytt rörelserum som specialanpassats för viss gymnastikundervisning, som kompletterar skolans befintliga gymnastiksal. Från det att bygglovet godkändes var de nya lokalerna på plats efter cirka 3,5 månader. Från början var vi lite oroliga att Corona pandemin skulle innebära komplikationer och förseningar, men projektet löpte på utan problem. Lokalerna stod färdiga att tas i bruk i god tid inför starten av höstterminen.

Vad är det som är bra med en flexibel lösning?

– För oss gäller det att konstatera vad det faktiska behovet är och ställa det mot kostnaderna för olika lösningar och funktioner. På det här sättet undviker vi att ta en större kostnad för att fylla ett behov som är tillfälligt. Vi hyr lokalerna under den tiden vi behöver dem, sedan hämtas de och återställs så att de kan användas på nästa ställe där de behövs. Det blir en hållbar och bra lösning för alla parter!

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen