Hur hållbart är det att renovera Turebergshuset?

Hur hållbart är det att renovera Turebergshuset?


Anna Dunge och Jonas Franzén, Byggprojektledare för Turebergshusets renovering.

Hur hållbart är det att renovera Turebergshuset?
– Att renovera är bra! I grund och botten är det hållbart att renovera och ta tillvara på det man har, istället för att bygga nytt. Men man måste också göra det på ett riktigt bra sätt. Renoveringen måste tillvarata byggnadens särdrag, vilket är viktigt för Turebergshuset. Men den ska också hålla en hög byggteknisk kvalitet. Och vara långsiktigt hållbar med hänsyn till både ekonomiska och miljömässiga faktorer. Hållbarhet har varit en röd tråd i hela projektet, från att möblerna har återanvänds i olika kommunala verksamheter, till att vi fokuserar mycket på att minska energiförbrukningen när renoveringen är klar.

Rent konkret, hur gör ni för att energiförbrukningen ska minska i huset efter renoveringen?
– Energiförbrukning är en viktig aspekt när det gäller hållbarhetsarbetet, och det är många olika aspekter som bidrar till det. Bl. a. installerar vi solceller på taket och förbättra isoleringen i fasaderna, vilket medför en minskad energiförbrukning. Dessutom återvinns värmen i huset, som ett komplement till fjärrvärmen.

Men ni måste väl ändå använda nya material när ni renoverar, hur gör man det hållbart?
– Vi tar ansvar både som byggherre, fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Vi måste tänka på alla aspekter. Vad gäller nya material använder vi oss av Byggvarubedömningen för prövning av föreskrivna material och produkter. Den bedömer byggrelaterade produkter  och dess påverkan på miljö och arbetsmiljö i en livscykelanalys. I den nya utbyggnaden frångår vi stål och betong och satsar på en stomme i trä. Det finns många och komplicerade aspekter av hållbarhetsfrågan, men trä är förnyelsebart, binder koldioxid och ingår i naturens eget kretslopp. Trä ger också färre transporter och mindre avfall än vid andra materialval och är något som allt fler byggherrar satsat på av miljöskäl.

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen