Miljöplanen har använts som en checklista - Töjnaskolan

Miljöplanen har använts som en checklista under hela projektets gång


Björn Engblom, byggprojektledare SKAB, extern konsult från KJBAB.

Björn, du är byggprojektledare för Töjnaskolan och Töjnahallen, berätta om hur Miljöplanen har använts i byggprocessen?

– Miljöplan redogör för projektets miljöarbete. Den redovisar vilka miljökrav Sollentuna kommun ställer samt hur dessa ska hanteras. Kraven i miljöplanen ska följas av alla inblandade, dvs projektledning, projektörer och entreprenörer. Miljöplanen arbetas in i handlingar, och följas upp kontinuerligt under projektets gång. Vi har använt miljöplanen som en checklista under hela projektets gång.

Berätta mer, vad har varit viktigast ur ett hållbarhetsperspektiv för Töjnaskolans byggprocess?

– Det är mycket som har varit viktigt eftersom att projektet ska följa minst nivå silver för  varje  indikator i Miljöbyggnad. Några olika områden som är värda att lyfta upp är t ex att byggvaror ska ha bedömningen: accepteras eller rekommenderas i Byggvarubedömningen (BVB), och obehandlat trä ska vara miljömärkt (t.ex. FSC) och tropiska träslag får inte användas oavsett märkning. Men mest fokus har nog ändå varit på att uppnå en bra innemiljö och mycket bra och effektiv energianvändning för hela byggnaden.

Byggnaden uppnådde Miljöbyggnad på Guld-nivå för energianvändning, berätta vad det betyder?

– Energianvändning handlar om den mängd köpt energi som behöver levereras till byggnaden för värme, kyla, varmvatten och fastighetsenergi. Energislagen vi använder till Töjnaskolan är en mix av återvunnen energi, förnybar energi, övrig energi samt fossil energi, som efter uträkning gav guld på den indikatorn. Vi är mycket nöjda över det. Alla andra indikatorer har vi uppnått miljöbyggnad silver, som jag är väldigt nöjd med också. Det ligger mycket gediget arbete bakom detta, och då är det extra roligt att uppnå så bra resultat!

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen