Rudbecks förbättrade innemiljö och energieffektivisering

Mats Näve, Teknisk förvaltare på SKAB berättar om flera parallella projektet på Rudbeck, Sollentunas gymnasieskola som genomförts under de senaste åren.

Nya energisnåla armaturer och radiatorer för bättre innemiljö – och energieffektivisering på köpet

Vi har gjort flera olika energisparande åtgärder i olika omgångar. Till exempel har vi genomfört armaturbyte, så nu ligger ljusplattor integrerade i det nya undertaket. Armaturerna är närvarostyrda, d v s de slår på när någon rör sig i lokalen, och slår av när ingen är där. En annan åtgärd är att lamporna är LED, som inte förbrukar lika mycket energi som de gamla glödlamporna.
Vi har även bytt ut ca 800 gamla radiatorer, och genomfört ett antal ventilationsåtgärder. Vi har bytt ut ca 1000 fönster från 60-talet, till nya fönster med 3-glasfönster istället för 2 glasfönster. Det är flera parallella åtgärder som tillsammans tillför till de övergripande målsättningarna kring att arbeta hållbart, med en smart ekonomisk insats, och bra resultat för kunderna.

Bra att utnyttja att skolan stod tom under våren

Delar av projektet har kunnat genomföras under våren och sommaren 2020. Vanligtvis kan stora projekt som dessa endast utföras på sommaren, när eleverna har sommarlov. Men 2020 har varit annorlunda pga. Corona-pandemin, vilket gjorde att arbetet kunde påbörjas redan under våren istället för att vänta till sommaren.

Resultat

– Energieffektiviseringsåtgärder utförs oftast i samband med att andra åtgärder ändå behöver göras. T. ex. var grunden till flertalet av dessa åtgärder att installationer och byggnadsdelars ålder översteg deras tekniska livslängd. Åtgärderna har tillsammans lett till en lägre energianvändning, en lägre driftkostnad, samt att innemiljön har förbättrats! Resultat: sedan 2016 har den klimatkorrigerade uppvärmningen gått ned med ca 630 MWh, och kostnaden för köpt fjärrvärme har gått ned ca 650 tkr. Mycket bra tycker vi!

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen