Mål med vår verksamhet

SKAB:s mål för hela verksamheten är att skapa samhällsnytta och långsiktiga värden för kunder, medarbetare, samhälle och ägare.

För att sträva mot vår vision och övergripande målsättningar, arbetar vi mot fem konkreta målsättningar:

  • Trygga miljöer
  • Nöjda kunder
  • Ekonomisk stabilitet
  • Hållbar utveckling
  • Attraktiv arbetsplats

Nöjda kunder

Vi ska arbeta målmedvetet och strukturerat för att få nöjda kunder. Det är grunden i vår verksamhet, varför vi finns till.

Ekonomisk stabilitet

Att uppfylla ägardirektivets regleringar om bolagets ekonomi är av hög vikt. Bolaget ska ha en långsiktigt hållbar lönsamhetsnivå klara verksamheten utan kapitaltillskott från ägaren. 

Hållbar utveckling

SKAB ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Vi följer Sollentuna kommuns handlingsplan med Agenda 2030. Läs mer här

Attraktiv arbetsplats

Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats med en effektiv organisation och motiverade medarbetare som kan tillföra till företagets mål och vision.

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen