Styrelse

Vår styrelse

SKAB:s styrelse består av sju ledamöter och sju suppleanter som är politiskt tillsatta.


Styrelseledamöter

Hanna Clerkestam

Hanna Clerkestam

Ordförande

"Vi befinner oss i en utmanande tid som kräver kreativa lösningar och nya grepp för att hitta en stabil väg framåt. Det är mycket inspirerande att tillsammans med både medarbetare och styrelsen fortsätta utveckla bolaget till att vara en viktig spelare i kommunen."

Jonas Syrén

Jonas Syrén

1:e vice ordförande

"Genom att säkerställa ändamålsenliga lokaler för kommunens kärnverksamheter har SKAB en nyckelroll i kommunen som fastighetsägare. Vi skall tillhandahålla en effektiv förvaltning och ett långsiktigt perspektiv på underhåll och kompetens vid byggande av nya lokaler så vi kan leverera värde för både medborgare och hyresgäster"

Juwanro Haddad

Juwanro Haddad

2:e vice ordförande
Carlos Romero

Carlos Romero

Lars Kallander

Lars Kallander

Reza Etemad

Reza Etemad

Francisco Corzo

Francisco Corzo

Suppleanter

Victor Barthelson

Victor Barthelson

Börje Duvell

Börje Duvell

Paulina Pyhäjärvi

Paulina Pyhäjärvi

Ulf Boëthius

Ulf Boëthius

"SKAB förvaltar ett stort antal byggnader, som inte bara har en användning, utan också upplevs av kommuninvånarna. Jag hoppas kunna bidra med erfarenhet av gestaltning och kulturmiljö."

Siv Enström

Siv Enström

Robin Sjöberg

Robin Sjöberg

Eje Sandberg

Eje Sandberg

"Miljö- och energifrågor ligger mig varmt om hjärtat."

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen