Styrelseordförande har ordet

Möt vår nya styrelseordförande

Hanna Clerkestam tillträdde rollen som SKAB:s nya styrelseordförande i april 2023. Sedan dess har hon lärt sig mer om både bolaget och medarbetarna.

Hanna Clerkestam har haft ett politiskt engagemang i kommunen de senaste 15 åren och hon kommer närmast från ett uppdrag för Sollentunahem där hon satt åtta år i styrelsen.
– Det är kul att ta över ett uppdrag i ett så väl fungerande bolag. Det är ett relativt ungt bolag, men en organisation som präglas av väldigt kompetenta medarbetare som känner kommunen väl, säger Hanna.
Styrelseordförandens uppdrag är att vara ägarens förlängda arm, att leda styrelsens arbete och att stötta VD i strategiska frågor.

SKAB bidrar till Sollentunas vision
Hanna menar att SKAB:s vision är fast knuten till kommunens. Men på vilket sätt bidrar SKAB:s till Sollentunas vision?
– SKAB bidrar till Sollentunas övergripande vision om ett attraktivt Sollentuna. Ett exempel på mål där vi aktivt arbetar tillsammans är vårt fokus på trygghet. Det är en fråga vi lyfter hela tiden, både strategiskt och operativt.
– Här är våra fastigheter en viktig komponent då till exempel skola och omsorgsboenden så väl som idrottsanläggningar ska vara trygga platser för våra kommuninvånare och besökare, säger Hanna.
Hanna pratar varmt om det kulturarv som bolaget förvaltar i form av kommunens kulturfastigheter. Området runt Edsbergs slott och Bögs gård är två av de mest besökta platserna. Men det finns också många torp och gårdar som inte är lika välkända för allmänheten, men som har ett högt kulturhistoriskt värde.
– Det är det som gör bolaget SKAB så intressant: Det handlar om en mix av att förvalta vårt kulturarv, samtidigt som vi utvecklar och underhåller det vi har och bygger nytt på ett smart, hållbart och kostnadseffektivt sätt, säger Hanna.

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen