Styrelseordförande har ordet

"Vi ska bygga långsiktig nytta och värde för samhället"

Intervju med Thomas Ardenfors, Styrelseordförande i SKAB, ur SKAB:s Årsredovisning 2019

Thomas, utifrån Sollentuna kommuns vision, hur ser du att SKAB kan bidra till den?

I SKAB tillhandahåller vi verksamhetsstöttande fastigheter. Det innebär att vi genom vårt sätt att arbeta med fastigheten, och samarbeta med dess hyresgäster, stöttar verksamheten. Detta samarbete skapar förutsättningar och möjligheter för hyresgästen att fokusera på sitt huvuduppdrag, att bedriva sin verksamhet på bästa sätt. Dessutom vill vi medverka till att också säkerställa att området i anslutning till fastigheten håller bra standard.

Ett exempel på detta är på Norrgårdens äldreboende i Norrviken, där vår duktiga markförvaltare fräschat upp miljön kring entrén så att den tillför kvalitet till boende, personal och besökare. Ett annat exempel är på Åkerbos korttidsboende där vi tidigare i år byggt en ny lekplats. Det är ett mycket varmt minne för mig, att vi kunnat ge barn som bor på eller besöker detta boende, möjligheten att komma ut och leka.
Detta är några av de konkreta exemplen på hur SKAB, utifrån vårt perspektiv, bidrar till Sollentuna kommuns vision om att bli den mest attraktiva kommunen.

Ett av nyckelorden för SKAB är samarbete. Samarbete med kommunen. Samarbete med verksamheterna. På så sätt kan vi bidra med samhällsnytta på bästa sätt via våra samhällsfastigheter.

Hur ser du på Sollentuna Kommunfastigheters uppdrag?

Vi har ett mycket viktigt uppdrag. SKAB ska tillhandahålla samhällsfastigheter som bidrar till ett ännu bättre Sollentuna. Och ett stort fokus kommer att handla om att göra det så kostnadseffektivt och hållbart som möjligt. Varje investerad skattekrona ska vara en väl investerad skattekrona. Ett av våra viktigaste mål är att våra kunder är nöjda med oss, att de får den service och hjälp som de behöver. I samarbetet med ägaren, ska vi fortsätta att växa på ett sunt sätt, som tillför nytta och kvalitet till koncernen.

Hur ser du på bolagets utveckling, var är SKAB om fem år?

Vi ska vara ett av de bästa samhällsnyttiga offentligt ägda bolagen i Sverige. Vi ska vara ett bolag som bygger långsiktig nytta och värde för såväl kunder, samhälle, ägare och medarbetare. Vi ska ha den bästa kostnadsbilden med den bästa kundnöjdheten. Vi har en mycket engagerad styrelse som tillför tydlig styrning och ett fantastiskt engagemang. Styrelsen värnar om bolagets bästa, och är fast besluten om att stötta verksamheten på bästa sätt. Till detta kommer att vi även har mycket kompetenta och engagerade medarbetare.