Visselblåsningsfunktion

En visselblåsare kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter riktade mot personer i bolaget. Visselblåsarfunktionen utförs av PwC som är ett oberoende företag.

Med allvarliga oegentligheter menas till exempel:

  • Korruption
  • Mutor
  • Jäv
  • Annan situation där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv eller närstående.

Vem kan visselblåsa?

De som kan visselblåsa och som skyddas av lagen om visselblåsning, är följande:

  • anställda i SKAB och inhyrda arbetstagare
  • den som söker arbete i SKAB
  • den som söker eller utför volontärarbete eller praktik i SKAB
  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag för SKAB

Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten. Däremot gäller inte skyddet för personer som rapporterar i egenskap av till exempel elev, brukare inom socialtjänsten eller medborgare i allmänhet.

Hur går visselblåsning till?

Visselblåsarfunktionen utförs av PwC, ett oberoende företag som tar emot muntliga och skriftliga anmälningar. Visselblåsaren använder det system som finns länkat nedan för att göra sin anmälan. Där finns även andra kontaktvägar beskrivna som telefonnummer eller om man önskar ett fysiskt möte. Visselblåsaren får vara anonym. Visselblåsaren får ett ärendenummer i systemet, även om hen är anonym. Återkoppling sker i första hand via systemet. Därför är det viktigt att komma ihåg att gå in och titta i systemet för att se vad som händer i ett ärende. Ibland kan följdfrågor behöva ställas av den som hanterar visselblåsningen.

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen