Turebergshusets renovering - staket runt Turebergs torg

Turebergshusets renovering - staket runt Turebergs torg

I december kommer inhägnad av Turebergs torg att ske, samt i februari 2021 kommer byggbodar att etableras på torget.

Skissbild: inhägnad av Turebergs torg, från 1 december 2020, till hösten 2022. 

Inhägnad runt Turebergs torg – staket etableras och träden tas ner

Byggstaket runt Turebergs torg sätts upp den 1 december 2020. Se skisskarta ovan. Byggstaketet kommer att vara uppe fram till hösten 2022, för att markera byggarbetsplatsens område samt utifrån säkerhetsaspekter.

Träden framför Turebergshuset tas bort den 1 december 2020. Återplantering av träd kommer att ske efter renoveringen och utbyggnaden. Se visionsbilderna i detaljplanen här.

Etablering av Byggbodar på Turebergs torg

Ansökan för lov att etablera Byggbodar på Turebergs torg har skickat in. Planen är att etableringen av Byggbodarna kommer att ske i början av februari 2021. Bodarna kommer att fungera som Platskontor för alla som arbetar med renoveringen, och innehåller kontor, omklädningsrum, WC mm.

  • Passage görs mellan Sollentuna centrum och byggarbetsplatsen
  • Bodar placerade så nära bygget som möjligt
  • Belysning kommer tas om hand för att säkerställa ett trygg upplyst torg under vintern
  • Bodarna kommer att vara i två plan

Inhägnad norra sidan

Den norra sidan av Turebergshuset är nu inhägnad, och skyltar visar tydligt hur man tar sig fram. Nu kommer bygghissar på plats, som kommer att tas i bruk från och med mitten av november. Det är på norra sidan (mot Satelliten) som materialet från lättrivningen kommer att tas ut ur huset, för att transporteras till återvinningen.