Johan Berndes väg 2 "Kråkan"

Johan Berndes väg 2 "Kråkan"

Charmig mjölnarbostad från 1700-talet intill Sollentuna Kyrka

Nu finns möjlighet att hyra Kråkan, en gammal arbetarbostad under Sollentunaholm, som permanentboende. Bostaden är ca 42m² och har en modern standard med vattentoalett, dusch och tvättmaskin. Kråkan har kommunalt VA samt en vedspis och braskamin som bidrar både till uppvärmningen samt mysfaktorn. Till bostaden hör en lättskött tomt samt en redskapsbod. Infart sker från Johan Berndes Väg och parkering finns på tomten.

Här hittar du prospektet 

Visning och intresseanmälan

Välkommen på visning måndag den 3 juni kl: 10:00-11:30

Intressenter måste anmäla sig och eventuella medföljare till Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) i förväg för att få delta på visningen. För att kunna lämna intresseanmälan måste intressenten ha varit på plats vid visningstillfället. Intresseanmälan skall vara SKAB tillhanda senast 10:e juni och till denna bifogas även en presentation av Dig själv, t ex vad du arbetar med, familj och intressen samt varför Du skulle passa som hyresgäst i ovan nämna bostad.

Post: Sollentuna Kommunfastigheter AB
191 86 Sollentuna

Mail: info@skab.se

Blankett för intresseanmälan.

Hyresavtalet för Kråkan.

Hyran är 9 300kr/månad och höjs årligen med 3,5%. Utöver hyran ansvarar hyresgästen för löpande driftkostnader såsom el, VA, internet, hemförsäkring, sophämtning och sotning.

Tillträde: 2024-07-01 eller enligt överenskommelse.

SKAB förbehåller sig rätten till fri prövningsrätt vid tillsättandet av hyresgäster och lägger stor vikt vid att tillsätta hyresgäster som vill bo i kommunens naturreservat och kulturhistoriska miljö .

För att teckna hyresavtal måste intressenten ha fyllt 18 år och vara kreditvärdig.

I bedömningskriterierna kommer betalningsförmåga, samt personliga egenskaper att beaktas.

Hyresgästen måste uppfylla de krav kommunen ställer både rent ekonomiskt med avsaknad av betalningsanmärkningar, men även möjlighet att utföra de praktiska uppgifter som finns beskrivet i hyresgästens skötselansvar. SKAB utför sedvanlig kreditupplysning på blivande hyresgäst(-er) för bedömning av betalningsförmåga.

Efter kriterierna för fri prövningsrätt har tagits hänsyn till, kommer SKAB att avgöra vilken intressent som är lämpligast att hyra permanentbostaden. Om två eller flera sökanden har samma meritvärde sker urval genom lottning.

Kontakt

Frågor om objektet besvaras på visningsdagen.
Kontaktperson för uthyrningen är Johannes Lindqvist som nås på 08-579 210 96,
johannes.lindqvist@skab.se

 

Hitta till Kråkan

https://maps.app.goo.gl/VXn4YBK6MsrvVzUm8