Kulturfastigheter

Kulturfastigheter

Renovering av Edsbergs slott

Hösten

Arbetet med renoveringen av det fantastiska Edsbergs slott har löpt på bra och enligt plan, samt uppfyllt önskade förväntningar.

Under hösten är arbetet med fasaden klar, den har fått en helt ny puts. Taket hat lagats på sina håll och där det behövts har taket bytts ut. Fönster och fönsterkarmar har renoverats och målats.

Under vecka 44 kommer ställningen att tas ned och veckan efter, vecka 45, sker slutbesiktningen av renoveringen.

Juni

Nu har putsen knackats ned. Fasad och sockel är avfärgat. Taket är rivet och entreprenören har åtgärdat de rötskador som fanns i taket och det har även gjorts plåtarbeten för att undvika fukt i taket. Fönstren är skickade till ett snickeri för att slipas och målas. 

Maj

Den 2 maj, påbörjades renoveringen av Edbergs slott! I samarbete mellan Sollentuna kommun, SKAB och Mälarfasad AB pågår en fönster-, fasad- och takrenovering av det vackra Edsbsergs slott! Arbetet förväntas vara klart hösten 2023.


Vid frågor, kontakta: info@skab.se

 

 

 

Förvaltning och utveckling av kulturfastigheter

SKAB har i uppdrag att förvalta och utveckla Kulturfastigheterna i Sollentuna, för att säkerställa en mycket viktig del i kulturarvet. Läs mer om vad detta innebär i en intervju med Susanna Arbro, Avdelningschef för Kulturfastigheterna, här. 

Edsvik

  

Under våren 2020 tog Sollentuna kommunfullmäktige beslut om en långsiktig plan för Edsvik. Målet är att göra Edsvik till en tillgängligare och mer levande mötesplats, med en mix av aktörer som tillsammans driver utvecklingen i området framåt. 

Utvecklingen av Edsvik sker steg för steg, och i februari 2021 öppnade ett helt nytt koncept upp. Logen Edsvik är ett handelshus bestående av lokala företagare från Sollentuna, som erbjuder en mix av inredning, blommor, kläder, keramik, tillsammans med hälsa och träning. Samtidigt "nyöppnade" Edsviken Gelateria igen, efter en tids lokalanpassningar. Läs mer här. 

edsvik.se hittar du alltid en uppdaterad kalender för vilka aktiviteters om finns i Edsvik just nu. 

Konditionsutredningar av Edsbergs slott och byggnaderna runt Stallbacken

Under 2020 har det genomförts övergripande konditionsutredningar av flertalet byggnader runt Edsbergs slott och byggnaderna på Stallbacken. Underlaget som tas fram nu är grunden för både de mest akuta åtgärderna som måste till för att kunna bevara byggnaderna, samt en långsiktig underhållsplan. Utveckling av fastigheterna görs i den mån det går i samband med underhållsarbeten. Exempel är översyn av enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet, och myndighetskrav så som t.ex. brandsäkerhet, el, ventilation.

Visualisering i 3D

I samband med utredningar för Edsbergs slott har ritningarna setts över, och en 3D-visualisering har tagits fram. Behov fanns av en korrekt geometrisk digital ritning, inför ROT-projekt framöver.
Se visualiseringen av Edsbergs slott i 3D här.
Se visualiseringen av Stallbacken i 3D här.

 

Kartläggning och statusbesiktning

Avdelningen Kulturfastigheter ansvarar för att kartlägga, statusbesikta och på sikt renovera de kulturfastigheter som kommunen äger. Vissa har stått tomma under en längre tid. Målet är att bevara kommunens kulturarv genom att ta fram regler kring brandskydd, drift-, skötsel- och ordningsregler.

Uppskattningsvis ska 40 – 60 byggnader besiktigas. Ett antal hus kan bli aktuella för uthyrning till privatpersoner, antingen som bostadshus eller som fritidshus beroende på standard. Flera hus beräknas vara över 100 år gamla. En del byggnader är torp, utan el eller rinnande vatten.

Uthyrning 

Innan allmänheten bjuds in till visning och intresseanmälan ska en del underhåll utföras på byggnaderna av Sollentuna kommunfastigheter. Fastigheter med högt kulturvärde kommer att prioriteras under upprustningen som sker etappvis under några år. 

Uthyrning av aktuella enfamiljshus och fritidshus har blivit en viss förskjutning i tid nu p.g.a. en utredning om fastigheternas framtid. När det blir aktuellt att kunna annonsera så kommer annonserna ligga ute på vår hemsida i 3 veckor innan visningstillfället.

Uthyrningsregler fritidshus och bostadshus

I april 2019 fick kommunstyrelsen ett förslag om nya uthyrningsregler för tomma fritidshus och bostadshus. Förslaget innebär att SKAB kommer att prioritera sökande som har ett intresse av att bo i och som kan ta hand om byggnaden och tillhörande mark för att hjälpa till att bevara kommunens kulturmiljö.

Skötselråd kulturfastigheter

Kanske blickar du ut från ett fönster av gnistrande munblåst glas, från den tid då ditt hus byggdes? Husen är en del av vårt gemensamma kulturarv. Sättet de byggts på berättar om traditioner, material och tekniker från en annan tid, då allt inte tillverkades på fabriker eller industrier. På den här sidan kommer kulturfastighetsavdelningen lägga ut information i stort och smått för dig som har intresse av byggnadsvård i olika former.

Varmt välkommen att ta del av informationen som vi bland annat hämtar från olika källor med stor kunskap om byggnadsvård i vårt avlånga land.

Fönstervård kulturfastigheter

Golvvård kulturfastigheter

Färgskola kulturfastigheter

57385, Kojtel 2, Överby 5.1.jpg

Kulturfastigheter