Om oss

Välkommen till SKAB

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. Det gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta skolor, förskolor, grupp- och äldreboenden, kulturfastigheter och idrottsanläggningar.

Vår verksamhet

Vi strävar ständigt för att skapa en attraktiv plats för elever, äldre och personer med funktionsnedsättning.

På Sollentuna kommunfastigheter jobbar ca 30 personer på fyra olika avdelningar. Kontoret ligger i Turebergshuset vid Sollentuna centrum, 15 minuters resa med pendeltåg från Stockholms central.

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen ansvarar för förvaltningen av kommunens och SKAB:s fastigheter. Målet är att ha effektiv och hållbar fastighetsförvaltning. Alltid i tät kunddialog.

Projektavdelningen

Projektavdelningen ansvarar för ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter ägda av SKAB och Sollentuna kommun. Målet är att producera och renovera ändamålsenliga och verksamhetsstöttande lokaler på ett hållbart sätt, till rätt kostnad och kvalitet.

Kulturfastighetsavdelningen

Kulturfastighetsavdelningen ansvarar för att förvalta och utveckla de kulturfastigheter som Sollentuna kommun äger. Arbetet sker genom att kartlägga, besikta och på sikt renovera och hyra ut bland annat torp, gårdar och byggnaderna vid Edsvik.

Affärsutvecklings- och Ekonomiavdelningen

Affärsutvecklings- och ekonomiavdelningen ansvarar för att stötta verksamheten och styrelsen genom att bygga upp och implementera tydliga och effektiva strategier, processer och rutiner. Inom avdelningen finns kompetens inom ekonomi, IT, kommunikation och administration.

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen